บล็อก "หมิง ทรานสปอร์ต"

การฝึกอบรมตามหลักสูตรของ บริษัทโตโยต้า

โพสต์โดย: ผู้ดูแลระบบหมิงทรานสปอร์ต วันที่: 22 ธันวาคม 2552

บริษัทหมิงทรานสปอร์ต จำกัด ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมตามหลักสูตรของบริษัท โตโยต้า