เกี่ยวกับ "หมิง ทรานสปอร์ต"

เกี่ยวกับ "บริษัท หมิง ทรานสปอร์ต จำกัด"

บริษัท หมิง ทรานสปอร์ต จำกัด จดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 ทะเบียนเลขที่ 0575547000189 บริษัท หมิง ทรานสปอร์ต จำกัด ก่อตั้งขึ้นสืบเนื่องมาจากความต้องการใช้รถบรรทุกรถยนต์จำนวนมากเพื่อขนส่งรถยนต์ไปส่งมอบให้กับลูกค้าของ บริษัท ซีเอ็นวาย ด้วยกัน ทางบริษัทจึงมีนโยบายขยายเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงให้เป็น "ONE STOP SERVICE" โดยมีสถานที่ตั้งดังนี้

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 392 หมู่ 21 ตำบลรอบเวียง อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย

สำนักงานสาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 730/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย

สำนักงานสาขาที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 249 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานสาขาที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 7 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท หมิง ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่ง รถทุกประเภท เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล , รถตู้ , และเครื่องจักรหนัก โดยมีเครือข่ายการให้บริการคลอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด เรามีรถให้บริการทั้งในและนอกประเทศ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทำให้เราได้เพิ่มรถให้บริการ ร่วม 80 พ่วง